Metody jak dobrze raportować do BDO i KOBIZE

dwie publiczne instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska w Polsce. KOBIZE odpowiada za ochronę środowiska atmosferycznego, wód i gleb

Metody jak dobrze raportować do BDO i KOBIZE Obsługa BDO

Firma musi stosować następujące metody: 1

Ochrona środowiska to obowiązek każdej firmy. Polski rząd zdecydował, że firmy muszą zgłaszać do KOBIZE i BDO wytwarzanie odpadów.
KOBIZE i BDO to dwie publiczne instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska w Polsce. KOBIZE odpowiada za ochronę środowiska atmosferycznego, wód i gleb